Det finns tre anledningar till varför man går med i en pensionärsförening: 

1      man söker den sociala gemenskap en sådan förening kan ge
2      man får tillgång till en bra och billig olycksfalls- och livförsäkring
3      det behövs ett förbund där det bedrivs pensionärspolitiskt arbete

SPF Seniorerna i Bankeryd erbjuder Dig dessa möjligheter. Du kan som medlem rent allmänt påverka de äldres förutsättningar och lokalt i vår förening se till att det startas aktiviteter som tillgodoser just Dina intressen.

Vi träffas i regel andra måndagen i månaden kl 14.00 i Bankeryds Församlingsgård. Månadsträffarna annonseras under Föreningskontakt i JP torsdagen i veckan före. Våra sammankomster är gemytliga, ofta med sång och musik, ibland med framträdande av vår teatergrupp eller med föredrag av någon inbjuden gäst. I vår verksamhet erbjuder vi också: motionsgymnastik, boulespel, motionspromenader, studiebesök, utflykter och resor samt kursverksamhet.

Medlemsavgiften för 2019 är 300 kr. Ny medlem får reducerad avgift beroende på när han/hon inträder, dock högst 140 kr för första året. Dessutom bjuder vi på 3 månaders gratis försäkring.

Medlemsanmälan

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer och postadress
e-mail
Telefon mobil

Du är varmt välkommen som medlem!